Bình luận

Truyện khác mình ko biết chứ "Đừng nhân danh tình yêu" với "Hái hồng" mình ghét nam chính không chịu được. @@ Đề cử "Nơi nào củi gạo không vương khói bếp"!