Bình luận

Các bác biết đó là ai cmt cho e nó kìa, để thế gian không mất đi 1 câu chuyện tình Thị và Chí bên bát cháo hành :)))) Nói chứ hận đứa nào report cái uet đó, thật độc ác, chúng nó sẽ bị trời phạt :3