Bình luận

#33 mua ver2 xinh xắn đi cậu :]]] t cũng thích ver1 nhưng ver2 cải tiến vậy mà kh mua hơi phí :]] mua về giữ gìn, quẩy cẩn thận là OK mà ?
#Cfs6033 nếu c hay active thích hoạt động đi quẩy thì mua ver 1 nhé còn nếu CHỈ ĐỂ TRƯNG ngắm nghía cho đẹp thì mới mua ver 2 nha :vvvv ver2 không cẩn thận là auto mui trần đó ?
#cfs6031 Tóc điện giựt con ba Sơn thì có thể đặt tên là Thỏ (Thor) cute nè, Thần Sấm mạnh mẽ ngầu lòi nè, Thor Jackson's son giàu tính quốc tế nè. Không thì gọi đơn giản là Cháu Tho con nhà anh Sơn Hồng Kông cho nó dân dã thuần Việt cũng đc nà :v