Bình luận

Các chế vào page Nam Văn Hội Quán, Thiên Nam lịch đại hậu phi, Đại Việt Cổ Phong mà đọc. Nhiều chuyện hay gấp mấy lần ngôn tình
Mình thấy cái này thiên về lý luận của hậu thế là chính, chẳng biết ai thực sự có tình cảm với ai. Có khi Lý Chiêu Hoàng với Trần Cảnh ko hề yêu nhau, nhưng mình thấy chắc chắn bà với Lê Phụ Trần thật sự hạnh phúc với nhau =))))
Tiện nói về ngôn tình lịch sử, có ai biết tài liệu nào ghi chép về chuyện tình của Nguyễn Du với Đoàn Thị Điểm không? Mình thấy cực kì, cực kì ít tài liệu tiết lộ về chuyện này luôn ấy, như kiểu cố tình muốn giấu đi vậy Chỉ biết là trong Truyện Kiều cũng có 2 câu được cho là ám chỉ đến đoạn tình cảm này :"Tiếc thay chút nghĩa cũ càng/ Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"