Bình luận

Nếu không xét về vấn đề đạo văn thì mình thấy Chẩm Thượng Thư hay hơn Thập Lý Đào Hoa. Hào môn kinh mộng của Ân Tầm thì thật sự mình nuốt không vào :v còn lại đại đa số các tpham bạn đã kể thì đúng là hay thật (trừ Đen Trắng, Quan Hệ Nguy Hiểm và Cấu Kết do mình chưa đọc qua).
Cái này là ý kiến riêng của bạn đó mà. Mỗi người có sở thích riêng. Thiết nghĩ việc chê bai sở thích người khác như vậy là không cần thiết