Bình luận

#37040 like cho đằng ấy. Cho bọn trẻ bây giờ mà đọc truyện ân tầm, biết đâu bọn nó sẽ nghĩ, cứ hiếp đi rồi gái nó sẽ yêu. Người chứ động vật đâu mà na9 óc như chứa toàn tinh trùng. Mình cũng thích những truyện như đức phật và nàng, thời niên thiếu không thể quay lại ấy, đông cung....