Bình luận

Các cụ bảo "Đúng núi này trông núi nọ", lời khuyên của a là e nên xem lại "núi "của mình :v Còn thằng người yêu a, nó mà ve vãn con trym nào to hơn của a, là a sẽ sẻo nó -_-