Confession khác có thể bạn thích

Bình luận

Miễn rinh hết cái đống TVM thầu về mần lại thì bao lâu tui cũng đợi đc. Chỉ mong đừng phải bả ??
nếu FT mà về Trẻ thì cũng yên tâm, đỡ bị cen :)) hên hồi xưa thấy TVM dịch khắm quá nên bỏ không mua chứ mua giờ chắc tức chết :))
Trẻ làm Thất hình đại tội rồi mà sao FT lại là kiểu "không hợp gu Trẻ đâu" vậy? =))))))) Và bạn gì ơi sao công bố có hai bộ vậy đã mắc công thì khui nốt mất bộ Yasuba & cỏ bốn lá, Oresama teacher, HQG, Slam Dunk, SnK, xem có nhà nào thầu luôn đi chứ. :))