Confession khác có thể bạn thích

Bình luận

Trẻ làm Thất hình đại tội rồi mà sao FT lại là kiểu "không hợp gu Trẻ đâu" vậy? =))))))) Và bạn gì ơi sao công bố có hai bộ vậy đã mắc công thì khui nốt mất bộ Yasuba & cỏ bốn lá, Oresama teacher, HQG, Slam Dunk, SnK, xem có nhà nào thầu luôn đi chứ. :))
nếu FT mà về Trẻ thì cũng yên tâm, đỡ bị cen :)) hên hồi xưa thấy TVM dịch khắm quá nên bỏ không mua chứ mua giờ chắc tức chết :))
Miễn rinh hết cái đống TVM thầu về mần lại thì bao lâu tui cũng đợi đc. Chỉ mong đừng phải bả ??