Bình luận

từ bỏ đi sis ơi, yêu đơn Phương cũng giống như chó gặm xương, găm mãi chứ có béo bổ gì đâu. Mạnh mẽ lên nhé, thế giới 7 tỉ người lo gì =)))