Bình luận

Thím có chắc đây không phải là nội dung truyện mà thím bịa ra không? Vì iem cũng từng gặp nhiều vụ tự bịa nội dung ra lắm, và rồi cái cfs tìm truyện này sẽ đi cmn vào huyền thoại ngay lập tức ?