Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#3437 "https://www.facebook.com/DangNhatBan01/ À,.. ừm... chả là page mình đang thiếu admin trầm trọng... ai biết
Hình mô tả cho bài confession
#3437 "https://www.facebook.com/DangNhatBan01/ À,.. ừm... chả là page mình đang thiếu admin trầm trọng... ai biết review hay phân tích gì <a href="https://confession.vn/11091-khong-biet-co-ai-co-phu-huynh-ny-nhu-e-khong-ny-e-hoc-quan-oi-hon-e-3-tuoi-nha-hai-ua-cung-kho/" title="thì vào" alt="thì vào">thì vào</a> page mình làm nhé .. Giờ chỉ có mỗi Anime Reviewer <a href="https://confession.vn/10013-co-nguoi-yeu-nho-choi-game-minh-hoc-nuce-xay-dung-minh-co-choi-game-lol-chac-o-ay-cung-nhieu-b/" title="thì" alt="thì">thì</a> ko được <a href="https://confession.vn/13788-eo-oi-ang-yeu-het-suc-_-hang-xom-em-thuc-ra-la-phong-tro-ben-can/" title="nhộn lắm" alt="nhộn lắm">nhộn lắm</a> nên qya page mình làm luôn cho xôm :)"