Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#3428 "Tin vui tiếp cho Digimon fans :v https://imgur.com/a/rm59HsQ new anime project, theo suy tính
Hình mô tả cho bài confession
#3428 "Tin vui tiếp cho Digimon fans :v https://imgur.com/a/rm59HsQ new anime project, theo suy tính cá nhân <a href="https://confession.vn/11896-minh-a-cua-ny-minh-ngay-o-nhu-the-nao-d-minh-la-nu-nhe-3-tinh-minh-khong-thich-thu-ong-nen-toa/" title="thì 2018" alt="thì 2018">thì 2018</a> kết thúc DA-tri. là <a href="https://confession.vn/10526-gui-anh-chang-trai-best-tha-thinh-cuoc-oi-toi-chua-bao-gio-nghi-minh-lai-roi-vao-cai-hoan-canh/" title="năm" alt="năm">năm</a> thứ 19 của series Digimon Adventure, biết đâu qua 2019 là kỉ niệm 20 năm sẽ có tiếp sequel Digimon Adventure có thể phần này về team Daisuke và các bạn ở DA-02 vì DA-tri. đã làm về các bạn ở <a href="https://confession.vn/thich-1-nguoi-khong-thich-minh-cam-giac-the-nao-_____-1-toi-that-su-ra/" title="DA-1 " alt="DA-1 ">DA-1 </a> rồi.... lót lá mít ngồi hóng vậy :3"