Bình luận

Haha. Theo mình cái kết nên là té xuống núi bị thương nặng gặp thần y D xong sống dưới đó luôn cho rồi. :v