Confession khác có thể bạn thích

Bình luận

" dù sao khi nhìn lại những gì đã qua, chúng ta ít nhiều đều sẽ cảm thấy hối hận, thế nên ta hãy cứ làm những gì mình muốn chỉ cần giây phút đó, ta cảm thấy hạnh phúc "? chúc em năm mới hạnh phúc