Bình luận

"truyện của Ân Tầm mình ko đọc nỗi",vậy thì Trò chơi nguy hiểm vs Hào môn kinh mộng trong list truyện b muốn giới thiệu là sao thế,mâu thuẫn vãi nồi -_-