Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hvconfessions
admin
2 năm trước
[33379]. Mình có 2 máy casio 580 pass lại cho em nào cần dùng nè. Một máy có dán
Hình mô tả cho bài confession
[33379] Mình có 2 máy casio 580 pass lại cho em nào cần dùng nè. Một máy có dán hình và máy còn lại không có dán nhe. Pass mỗi máy 400k vì còn mới lắm ạ _Gâu_