Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#3116 Vác cái mặt dày lên mong muốn nhờ mọi người làm giúp cái khảo
Hình mô tả cho bài confession
#3116 Vác <a href="https://confession.vn/13639-qua-valentine-laoi-banh-chung-can-gio-va-lo-hanh-muoi-thoi-cung/" title="cái mặt" alt="cái mặt">cái mặt</a> dày lên mong muốn nhờ mọi người làm giúp cái khảo sát này để tạo nên một cái BXH Light Novel hàng tháng. Mọi người có thể chọn những LN ưa thích của mình cũng như nêu đánh giá hay nhận xét về LN, nhà phát hành tùy <a href="https://confession.vn/11807-bai-hoc-nho-oi-ve-khoi-nghiep-au-phai-khoi-nghiep-la-de-dang-nguoi-yeu-bo-ban-be-thi-quay-lung/" title="thích" alt="thích">thích</a>. Mình rất muốn phát triển BXH này nên mong đc mọi người ủng hộ và cảm ơn bất cứ ai bỏ chút thời gian quý báu đóng góp cho mẫu đơn <a href="https://confession.vn/13447-cuoi-vo-va-nhung-ieu-suong-kho-cua-toi-toi-nam-nay-moi-28-tuoi-t/" title="này :" alt="này :">này :</a>) https://goo.gl/forms/6AVeTSP4kTaQL15l1