Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ydsconfessions
admin
4 năm trước
30/09/2018 12:05:57 #YDcfs21338 "Khi bạn đang sml với môn Kí sinh trùng thì thằng bạn
Hình mô tả cho bài confession
30/09/2018 12:05:57 #YDcfs21338 "Khi bạn đang sml với môn Kí sinh trùng thì thằng bạn thân đến <a href="https://confession.vn/10823-an-com-truoc-keng-chuyen-la-gan-ay-bo-me-em-vua-nhan-uoc-thiep-moi-tu-nguoi-ban-than-co-ay-la/" title="bảo: -" alt="bảo: -">bảo: -</a>: Bà ơi, thằng kia <a href="https://confession.vn/ai-a-tung-lophocthuongan/" title="nói tui" alt="nói tui">nói tui</a> bị gay - Sao ông không <a href="https://confession.vn/14907-hom-nay-em-len-ay-tam-hu-ve-mot-van-e-khong-he-moi-cac-anh-chi-a/" title="đập vào" alt="đập vào">đập vào</a> mặt nó? - Nhưng mà bà ơi, nó xinh trai lắm - !!? Và từ đó, tôi mất niềm tin vào trai Y" ________________________ - Vì xinh nên bỏ qua đó, nếu nó xấu thử coi :) #đen