Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ydsconfessions
admin
4 năm trước
30/03/2018 19:34:44 #YDcfs20441 "Việc yêu xa đối với con gái học y thật khó khăn.
Hình mô tả cho bài confession
30/03/2018 19:34:44 #YDcfs20441 "Việc yêu xa đối với con gái học y thật khó khăn. Nhiều khi chỉ muốn gặp nhau để ôm hôn và nói rằng ""em mệt mỏi lắm, anh à""! cũng trở nên vô cùng xa vời. Yêu xa thì thường mất thời gian cho việc nhắn tin và gọi điện, mà với lịch <a href="https://confession.vn/10418-nam-nhat-trong-anh-la-sau-hon-nua-nam-tot-nghiep-giua-nhung-guong-quay-va-ban-ron-moi-chot-mie/" title="học" alt="học">học</a>, lịch thi và đi bệnh viện dày đặc làm sao có thể có thời <a href="https://confession.vn/9844-dung-ke-ke-ich-anh-ta-e-ta-anh-lai-ke-ich-vang-e-nam-vung-neu-cfs-rat-lau-nen-kien-thuc-ve-tha/" title="gian làm" alt="gian làm">gian làm</a> những việc đấy. Yêu xa, việc gì cũng tự làm, tự lo, tự chăm sóc bản thân. Vì thế, chuyện rời xa 1 ai đó cũng sẽ trở nên không mấy khó khăn. Tôi hôm nay đã ngừng yêu xa." ________________________ - <a href="https://confession.vn/11719-ban-than-khac-gioianh-em-ket-nghiaem-gaianh-trai-nuoi-se-co-2-luong-y-kien-1_la-nguoi-yeu_se-c/" title="Yêu" alt="Yêu">Yêu</a> xa sẽ có nhiều nỗi nhớ hơn người ta ! #đen