Bình luận

Khuyên bạn, chân thành nhé! Nên nói cho ngta biết, 1 ng cụ thể, đừng đại trà như vầy.
... đừng hiểu theo nghĩa tiêu cực. Hiểu cfs này theo nghĩa tích cực thôi .-. Đúng người thì không phải bã. Sai người như mình thì được quyền mơ OvO