Bình luận

15. Đi học đc mặc đồ tự do mà ? mặc ow mang ro yzy đâu có chứng tỏ điều j đâu ạ. Vẫn vào lớp học như bao ng
15. Tr ụ. Ngta đến trg ngta thích mặc gì ngta mặc. Ủa ngta đam mê ngta mua. Chả lẽ mua về quẳng xó ? Mua để mang lên trg vừa tiện vừa thoải mái. Ủa ủa ? Bạn có quyền gì mà phán xét vậyyyyyyyy