Bình luận

15. Tr ụ. Ngta đến trg ngta thích mặc gì ngta mặc. Ủa ngta đam mê ngta mua. Chả lẽ mua về quẳng xó ? Mua để mang lên trg vừa tiện vừa thoải mái. Ủa ủa ? Bạn có quyền gì mà phán xét vậyyyyyyyy
15. Đi học đc mặc đồ tự do mà ? mặc ow mang ro yzy đâu có chứng tỏ điều j đâu ạ. Vẫn vào lớp học như bao ng