Bình luận

2. Gongcha trân châu trắng thêm milkfoam size L hay Koi trà sữa truyền thống x2 trân châu hoàng kim size M :)
16. ok bạn, mình tin bạn, nhưng chú bảo vệ éo tin và cũng éo chơi fb, nên thôi, khóc tiếp đi ==
7. Cám ơn em đã hiểu cho anh. Thật ra chính anh mới là người có lỗi vì đã làm cho em yêu anh quá nhiều ...