Bình luận

5. Có tin là nguyên cái hội chị em bạn dì Miền Nam ra tán sml cưng 0 hả ? Người đâu ăn nói vô học thế nhờ!? Liệu hồn nha cưng !!!
5 AD đang duyệt bài mà phê lá đu đủ à? Gửi bạn số 5 chắc bạn cũng là dạng trước sau như một rồi nên mới nói người ta như vậy. GATO vừa thôi nhé. Nó càng ngày càng lép đấy nhé.