Bình luận

1. Ừ 2. Ừ 3. Hết mưa rồi 4. Có 5. Không cần 6. Ừ 7. Rồi 8. Không biết chơi 9. Ra chợ mua gấu bông nha. Cở nào cũng có 10. Cảm ơn quá khen 11. Như trên 12. Giải tán tìm hạnh phúc mới đi 13. Cảm ơn 14. Ừ 15. Không biết câu trả lời 16.Bạn nữ cùng tên số 14. Thính quá nhiều coi chừng nha Bạch Linh 17. Tới đi không được thì tìm đứa khác 18. Linh không đọc đâu. Như số 14 19. không bình luận 20. Anh nào thì quen con người ta đi 21.Dài quá k đọc