Bình luận

Gus Kiện Trương m dịch cho t cái tên chỗ 16 coi....rối thiệt! Mất hết tổng cộng 3p cuộc đời t.
Huỳnh Nhật Nam Kiên Đặng Thanh Hùng mấy đứa coi cfs số 3 nhé, a đoán VNQNhư với Võ Ngọc Quỳnh Như chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi =)))