Bình luận

18. Mình mới ra trường, đang đi làm. mình không thiếu gì hết, chỉ thiếu nợ. Tiền thì cũng không có, chỉ có tiền án với tiền sự. chắc hợp.