Bình luận

12. Ko phải 1 mình e bị cái lỗi tào lao như e vậy đó. Cái lúc mới bị bắt lỗi ở hành lang c tự hỏi wtf chiện gì đang xảy ra với c vậy ???
Tú Uyên Phùng Mỹ Như Lai Kim Mỹ Nguyễn Khánh Quỳnh Uyên được lên cfs, số 5 nhaaaaa ?