Bình luận

Toàn mấy bạn nữ cứ thích có gấu nhưng lại đăng cfs để giấu info Cứ như mình công khai như thế này đi cho dễ nè =))