Bình luận

30. <3 <3 <3 dù chưa lên thư viện lần nào (trừ đi thực tập) nhưng bạn ý kiến rất gay... à ko... hay nha, hay thật đó nha <3 <3