Bình luận

11 ơi mọi thủ thuật, xảo thuật, luồn lách nội quy ở tôn đức thắng liên hệ Lưu Văn Thành nha. Anh và Minh Khôi nhờ ảnh hết đó. Hahaa