Bình luận

11. Tùy loại son thôi bạn, nhiều bạn môi khô xài son dưỡng nà, còn nếu như đánh như cỡ Kylie Jenner đi học thì mình xin chia buồn :)))