Bình luận

Số 5 và 8 theo kinh nghiệm của 1 người từ trước giờ luôn khóc thầm trong toi let vì chưa bao giờ lên điểm phúc khảo và có 7 năm thâm quyên ở lại trường thì tui xin lấy danh dự mà thốt lên rằng:"lấy 20k ăn bát cháo lấy tinh thần đóng tiền học lại sẽ tốt hơn " :v