Bình luận

Số 8 . Mình không biết bạn Nam là ai và bạn có mục đích gì khi liên tục ghi cfs về việc thi của lớp tcdn . Nhưng minh xin khẳng định lại với những bạn học lớp TCDN của thầy Đ là sự việc trên không đúng sự thật và khuyên các bạn không nên tin vào thông tin này . Nếu bạn còn đăng những thông tin không đúng sự thật về những việc tương tự thì mình sẽ nhờ đến phòng thanh tra pháp chế vào cuộc chuyện này . Lúc đó thì hậu quả không chỉ đơn giản là những lời nói vui đùa trên cfs MONG BẠN THẬN TRỌNG !