Bình luận

Năm 2007 mà đã có TDT Confessions thì có lẽ mình cũng sẽ nhắn tin đến crush và biết đâu cũng có 1 mối tình đẹp thời sv :)