Bình luận

22. Đọc conf là bực mình rồi. Vâng bạn đẹp trai lắm nên chỉ có hoa hậu mới xứng thôi. Bớt tự cao và khinh người giùm cái. Khỏi thân ???????