Bình luận

25. Học thì ko lo, lo quần áo cái gì, học ĐH môi trg năng động bắt ngta mặc mỗi đồng phục sao. Sáng dậy mở tủ cái gì rơi ra trc thì mặc .mắc mệt hà