Bình luận

18 không còn trinh quen làm méo gì nữa,ăn ở với thằng khác cho đã giờ về đây quen t ah.... đó là lời ngta nói..còn t thì t thấy không quan trọng..iu nhau là đc :3