Bình luận

Có 1 sự thật có những đứa đi xe max 50 như tao đôi lúc dẫn xe đéo nổi nữa ??, bởi v ko dám chạy mấy chiếc tay ga nặng bm, hãy nói t ko cô đơn đi ~~