Bình luận

18. điều đó là bất khả thi nha :))) c đã sống vs tấm hình tội phạm ấy hơn 2 năm rồi, mạnh mẽ lên e =)))))))))))