Bình luận

Sáng 3/2 cở 11h mình có đánh rơi 1 cái bóp nam tại gian hàng trước tòa F. Có giấy tờ và một ít tiền ở trong đó. Tên Nguyễn Thanh Sang. 12/6/1998. Bạn nào được thì cho xin mình xin lại với nha. Nếu không thì cho mình xin lại giấy tờ thôi cũng được. Sdt: 01627137961. Bạn có thể gửi tại phòng CTHSSV cũng được. Xin cảm ơn