Bình luận

16...TDT dân Bến Tre gom gom lại chắc cũng cỡ chợ Bến Thành...Bến Tre đâu dằn mặt tui cái coi:)))