Bình luận

Xtas Tarkowski đọc đoạn đầu tưởng a viết cho em ấy, đọc thêm đoạn nữa mới biết mình tưởng bở
"Cảm ơn ad đã duyệt và đăng bài! Cô bé ngốc của a à, a hy vọng e đọc dc bài này vì tất cả tình cảm a dành cho e đều nằm trong đây...." Chủ cfs said :))