Bình luận

Nó thích thì nó hỏi. Có những điều biết và không biết. Tự dưng rất bức xúc. K thích thì lướt qua đừng đọc. Rảnh lắm đăng cfs nói ngta -_-