Bình luận

Ế như tui đây. Khỏe. Đi vòng vòng để ng ta nhìn, rồi lại về nhà ôm nổi bùn cô đơn, có ai hốt dùm ko nè. Hứa sẽ ngoan