Bình luận

bạn viết hay quá, hơi dài nhưng mà mình không bỏ sót từ nào, mình nghỉ bạn là người khá tình cảm và giàu cảm xúc...