Bình luận

Khi cô ấy kết thúc với bạn là cô ấy đã chọn con đường mới để đi rồi, đừng lụy tình nữa. Rồi một tình yêu mới một con người mới sẽ đến mở ra những điều mới cho bạn.
Thương nhau đến mấy rồi cũng tới cái ngày định mệnh đó.Tình yêu mà chỉ một người níu dữ nó, nó sẽ kết thúc nhanh thôi.