Bình luận

Hari với tiến đạt 9 năm còn vỡ với Trấn Thành mấy tháng, mà người ta có tiền còn vậy. Chuyện thường ấy mà.
Mà thằng này xàm vc.. Năm nào rồi mà t ngheò k lo đc cho nó :v nói thật chứ yêu thỳ yêu chứ quyết định đến bên nhau mà m biết nói câu cố gắng phấn đấu mà lại đi nói vậy :v đánh