Bình luận

quán đó là quán nào vậy nhỉ, douma gặp bà bà lai chym ... cả thế giới vào mà xem, cả thế giới vào mà xem....cảnh bà tát cho xéo háng.... cái thứ rảnh lol ?
wtf. trên đời này còn loại người vô duyên với bất lịch sự như vậy nữa á??? Ngta nói trong áo có thể ko có ngực nhưng trong đầu nhất định là phải có não. chắc mấy hôm trời mưa nên mang não ra phơi chưa kịp cất lại phải ko?!