Bình luận

Khuyên bạn 1 câu chân thành là lo học đi thời gian rảnh thì đi làm thêm howacj đi chơi đâu đó với bạn bè đừng bao h tham gia mấy cái đoàn đội vớ vẩn mất thời gian
Ngày xưa c cũng như e đó bé, không sao đâu, năm 2 chưa quen chứ năm 3 năm 4 ở phòng riết r quen à ?
Để thời gian mà học đi em ạ. Chị muốn như em mà không được đây :))) tham gia hoạt động đoàn đội vừa mệt vừa mất thời gian, nếu cảm thấy muốn tăng các mối quan hệ xã giao thì hẵng tham gia nhen :)))