Bình luận

bốn mắt bớt nói nhãm đi e, từ hồi c học tới lúc c ra c vẫn bức xúc cái kiểu tăng học phí của trường, chăm học và chăm tăng học phí là 2 chuyện khác nhau
Mình thì đồng tình 1 phần với chủ cfs thứ 1 và có xíu ý kiến về cfs thứ hai. Bạn nói đồng tiền mất giá, vậy nếu bạn sinh ra ổ thành thị thì m nghĩ đó là đúng còn nếu bạn là con một gia đình nông dân thì sao. Giá nông sản của nông dân có tăng lên theo đúng giá trị đồng tiền hk hay nó giảm theo giá trị đồng tiền, vậy ai là người chiệu thiệt. giá thịt giá, giá cá,giá trái cây thương phẩm thậm chí còn rẽ hơn so với 3 năm trước kìa, vậy đồng tiền mấy giá thì nông dân cũng mất tiền thôi. Đa phần sinh viên trường mình đều là dân tỉnh vào học cha mẹ đa phần là nông dân vậy thì với mất tăng học phí như vầy đồng tiền mất giá như vầy. Họ có thể lo cho con cháu mình học không. Còn nếu nói chất lượng giản dạy mình khuyen bạn dự thính thử 1 trường đại học khác có chúng mất học phí xem có khác không nhé. Chưa nói đến chất lượng cơ sở vật chất trường ngày tệ hại(nhất là máy tính khoa CNTT). Thân!!!!
1 GV có tâm nhất trường mak mình đc học trong 2 năm qua đã từng nói Cơ sở vật chất của trường k xứng đáng vs mức hphi mak SV đang phải trả, và khi trường đáp ứng tốt thì thầy nghĩ các e đã ra trường r! ?